pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Co přinesl Svatý rok milosrdenství?

Tato otázka má několik rovin: církev, diecéze, farnost, rodina a jednotlivec. Ze začátku to mohlo vypadat, že zde máme opět rok „něčeho“, ve skutečnosti to byl ale rok Někoho (s velkým N). Bohužel v dnešní době je slovo milosrdenství vnímáno často jako ekvivalent slova slabost. Když někdo spáchá dopravní přestupek, může se snažit frázemi typu „Vždyť jsme všichni lidi...“ vzbudit milosrdenství v policistech. Ale tak se na Boží milosrdenství dívat nemůžeme. U Boha není milosrdenství projev slabosti, ale projev toho, že má obrazně řečeno milé srdce, že chce dobro člověka.
Osobně jsem v brněnské katedrále, jejíž hlavní vchod byl branou milosrdenství, vyslechl v uplynulém roce řadu hlubokých celoživotních zpovědí, které byly motivovány právě tímto rokem. Mnoho rodin přicházelo individuálně na pouť ke svaté bráně a také se oživil zájem o odpustkovou praxi jako o projev milosrdenství. V té vyšší rovině to byly poutě farností či určitých kategorií věřících (nemocní, katecheté, zdravotníci, řeholní společenství atd.), které právě ono Boží milosrdenství přivádělo nejen k bráně, ale především k Ježíši Kristu.
Milosrdenství je podstatou dějin spásy a podle sv. Ambrože je plností ctností. Ony známé skutky milosrdenství jsou vlastně cestou k Bohu, učí nás plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Známý český herec Radovan Lukavský v knize Deset vyznání říká: „Bůh není guvernantkou ani policajtem okresního formátu. Ale je nejvýš spravedlivý a nekonečně milosrdný. (…) Sami nedokážeme jednat vždycky spravedlivě, natož milosrdně, ale právě proto věříme, že jednou ‚někde‘ musí ke spravedlivému narovnání všech věcí dojít. (…) Bůh je harmonie a má moc každé zlo nakonec vyvážit dobrem.“ Bez milosrdenství těžko dokážeme nejen jednou do Božího království vstoupit, ale bez něj je těžké i jeho přítomnost zahlédnout a podílet se na jeho růstu. A tak s koncem svatého roku toto milosrdenství nekončí, ale právě naopak by mělo v našem životě více působit, protože podle jednoho aforismu „Bůh nemá často jiné ruce než ty naše“.

Mons. Pavel Konzbul

  

Co přinesl Svatý rok milosrdenství?
Ať žije Kristus Král!

„Ať žije Kristus Král! Ať žije guadalupská madona!“ po těchto slovech vyšla rána z pistole, která 10. února 1928 ukončila krátký život mladého mexického mučedníka. José sánchez del río je jeden ze sedmi světců, které papež František kanonizoval téměř v závěru mimořádného Jubilejního roku milosrdenství.

P. Jaroslav Brož

  

Ať žije Kristus Král!
Šiřme milosrdenství nadále

Skutky duchovního milosrdenství je také náročnější plnit. Je přece snazší dát někomu chléb nebo peníze na chléb, než napomenout ty, kteří žijí v hříchu! Snazší je navštívit nemocného, než potěšit zarmouceného. Potěšit nejen na úrovni levných a banálních slov nebo hloupých historek, ale moudrým slovem nebo spolucítěním v mlčení. Snazší je pohřbít zemřelého, než se zavázat k trvalé modlitbě za živé a zemřelé.

P. Adrian Galbas SAC

  

Šiřme milosrdenství nadále
Oči

Jak namalovat Krista Krále? Jaké barvy použít? Jak vést štětec, aby vystihl všemohoucnost Krále vesmíru a zároveň lásku a něžnost Krále milosrdenství? Kdyby ještě tento úkol obdržel teolog, kněz, poustevník nebo aspoň „angažovaný věřící“. Jenomže Adam styka nepatřil k žádné z těchto kategorií.

použit text P. Stanislava Tyluse, SAC

  

Oči
Kdy přijdeš?

„Kdy přijdeš?“ Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich běžných hovorů. „Kdy se ukážeš? Kdy se uvidíme?“ Jsou to otázky, které prozrazují touhu, očekávání. Někdy je to touha „zištná“ (očekáváme od druhého nějakou službu), jindy je však zcela „nezištná“: určitého člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A pokud je to člověk vzácný, nám velmi blízký, pak se tato touha může proměnit v nedočkavost.

A. Scarano

  

Kdy přijdeš?
Kdo nás bude soudit

Svatý, trojjediný Bůh, nejvyšší soudce všech věcí, pokládá, jak se zdá, úřad soudce za nepříjemný a obtížný. Když srovnáváme mezi sebou různá místa ve Svatém písmu, která mluví o soudu, a podle lidského způsobu uvažování je interpretujeme, získáváme vždy dojem, jako by tři božské osoby zůstávaly mezi sebou ve svatém sporu. Žádná z těchto tří osob tento úřad soudce nechce převzít, každá by jej nejraději předala jiné osobě.

Úryvky kázání P. Stanislava Wierzbicy SAC

  

Kdo nás bude soudit
Svatá - rozhovor

VR: Kde je Matka Tereza dnes? BK: Matka Tereza je ve společenství svatých. V tomto smyslu je všude, protože lidé ji prosí za přímluvu doslova po celém světě. Je také s námi. Toto je další věc, kterou jsem odhalil, nebo víc si uvědomil během procesu, když jsem si uvědomil, že církev je společnost svatých. V krédu ke konci vyznáváme: „Věřím ve společenství svatých.“ Je to velmi krásný aspekt naší víry. V tomto smyslu mohla říct, že bude neustále mimo nebe, protože chtěla být s námi, starat se o nás, modlit se za nás, vnášet světlo pravdy a světlo lásky.

Převzato z: pl.radiovaticana.va

  

Svatá - rozhovor
Homilie Mons. Stanislava Stolárika

Pokud jdeme více do hloubky a znovu porozumíme, co nám Rok milosrdenství nabídl, můžeme se všichni v této chvíli zastavit v kapli ve Vilniusu, kam 13. září 1935 vstupuje sv. Faustyna, aby se modlila. Potkává tam anděla, připraveného ztrestat celý svět. Hned, jak spatří tohoto anděla, začnou z Faustyny vycházet slova, která nejsou jejím dílem a kterým zcela nerozumí. Vidí a vnímá, že anděl, který byl připraven z Božího příkazu trestat svět, je v té chvíli odzbrojen. Tak se rodí modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. Síla této modlitby se ukazuje i v tomto odzbrojení anděla připraveného trestat svět.

Mons. Stanislav Stolárik

  

Homilie Mons. Stanislava Stolárika
Boží milosrdenství je pro každého člověka

Každoroční pouť ke sv. Faustyně se ve svatém roku milosrdenství uskutečnila v neděli 9. října 2016 a zapsala se do dějin kostela ve slavkovicích instalací ostatků bl. p. michala sopoćka, které uložil mons. henryk Ciereszko, pomocný biskup polské diecéze Bialystok. Mnozí poutníci, kteří tento den připutovali do Slavkovic, mohli na obětním stole vidět ostatky třech apoštolů Božího milosrdenství, které byly postupně získány pro kostel ve Slavkovicích: sv. Faustyny, sv. Jana Pavla II. a bl. P. Michala Sopoćka, spirituála sv. Faustyny. Ten zemřel v roce 1975 a v den slavnosti sv. Václava byl v roce 2008 blahořečen v Bialymstoku. Otec biskup Henryk Ciereszko krásně vyprávěl o vztahu bl. P. Michala k Božímu milosrdenství. Připomněl, jak P. Michal zdůrazňoval, že Boží milosrdenství oslovuje i proniká do srdce největších hříšníků a zároveň i největších světců – že je opravdu pro všechny.

red.

  

Boží milosrdenství je pro každého člověka
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT